Quy định chung

Các quy chế, xử lý với các hành vi vi phạm quy định của Sân Đình.

THÔNG BÁO CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KHI VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA SÂN ĐÌNH

Đây là nơi thông báo quy định và các hình thức xử phạt với các thành viên hành vi vi phạm quy định của Sân Đình được cộng đồng báo cáo.

  I. Quy định chung

  1. Quy định khi tham gia Sân Đình
 • Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, lưu trữ và phổ biến các thông tin bất hợp pháp, độc hại.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tính năng của trò chơi để chơi xấu, trục lợi cá nhân.
 • Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh hay link tới hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu gợi, ghê rợn, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nghiêm cấm đưa link hay cung cấp các loại virus nhằm phá hoại người khác.

 • 2. Quy định với việc đặt tên tài khoản
 • Không được đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 • Không được đặt tên tài khoản theo tên của các phần tử phản động, trùm khủng bố...
 • Không được đặt tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng và dễ gây hiểu lầm.

 • 3. Quy định để hình đại diện (avatar)
 • Không được để hình đại diện là hình ảnh của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 • Không được để hình đại diện là các hình ảnh của các phần tử phản động, trùm khủng bố...
 • Không được để hình đại diện là các hình ảnh dung tục, thiếu văn hóa.

 • II. Các hình thức xử lý

  1. Khóa tài khoản cảnh cáo từ 3 hoặc 7 ngày đến 1 tháng với các trường hợp
 • Phát ngôn thiếu văn hóa trên bàn chơi
 • Để hình đại diện không hợp lệ
 • Lợi dụng tính năng của game để chơi xấu, trục lợi cá nhân
 • Chơi xấu: chộm gà, thay đổi cược liên tục nhằm trục lợi
 • Spam bàn chơi, diễn đàn nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm bất hợp pháp

 • 2. Khóa tài khoản vĩnh viễn với các trường hợp
 • Đã bị xử lý cảnh cáo hơn 1 lần
 • Thu thập, phổ biến các thông tin bất hợp pháp, độc hại
 • Phát tán các hình ảnh hoặc link tới hình ảnh, video có tính chất đồi trụy, khêu gợi, ghê rợn
 • Cung cấp link có các loại virus nhằm phá hoại người khác
 • Phát ngôn thiếu văn hóa mang tính chất miệt thị nặng nề người khác hoặc xúc phạm BQT Sân Đình
 • Rao bán Bảo công khai trên bàn chơi và diễn đàn
 • Bơm bài, đánh cặp nhằm mục đích quây người khác để trục lợi cá nhân

 • 3. Chặn IP với các trường hợp
 • Bơm bài, đánh cặp có hệ thống (sử dụng nhiều nick với nhiều người) để trục lợi cá nhân
 • Đưa và cung cấp các link có các loại virus nhằm phá hoại người khác
 • Đăng và cung cấp các tài liệu có tính chất phản động, chống phá nhà nước

Nhằm mục đích xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh đúng với tiêu chí "Chơi vui - Sống đẹp", Sân Đình rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp các của tất cả các thành viên.

Trân trọng cảm ơn.