Bạn cần cài Flash để chơi được game

Tải và sử dụng trình duyệt Chrome, Cốc cốc đã có sẵn Flash :
Nếu sử dụng Chrome, Cốc Cốc vẫn chưa chơi được game vui lòng làm theo các bước:

Bước 1: Click vào Bảo Mật (Secure) trên thanh trình duyệt.

Bước 2: Click vào mũi tên ở dòng Flash trong bảng hiện ra.

Bước 3: Chọn “Always allow on this site” hoặc “Luôn cho phép trên trang web này”.

Bước 4: Tải lại trang web (F5 - Reload) để chơi.

Đối với những trình duyệt khác (Firefox, IE, Safari) vui lòng xem hướng dẫn tại bài viết này.

Khi cần trợ giúp hãy liên lạc với Chúng tôi theo số: 0963064161, 0969191944, 0913968876