Nạp Bảo

Tin Tức - Sự Kiện

  Học Chơi

  Cộng Đồng

  Bảng Vàng

  Thi Hương là khóa thi tổ chức ở các địa phương, và là khóa thi sơ khởi nhất. Sau khi đỗ Thi Hương thì mới được dự khóa thi cao cấp hơn là Thi Hội (cao hơn nữa là Thi Đình). Thi Hương có 4 kì (4 vòng), mỗi kì có 12 bài (12 ván đấu). Mỗi kì thi chọn ra 2 người điểm cao nhất để vào vòng trong. Người đứng thứ 2 trong kì thi thứ 4 là đỗ Tú Tài, người đứng đầu tiên trong kì thi thứ 4 là đỗ Cử Nhân. Bạn đỗ Thi Hương được xướng tên trong danh sách dưới đây:
  STT Tên người chơi Danh hiệu Ngày đỗ
  Thi Hội là khóa thi tổ chức tại các trường trung ương để tuyển chọn người có tài cao học rộng. Sau khi thí sinh đỗ Thi Hương thì mới được dự kì Thi Hội. Ban đỗ Thi Hội được xướng tên trong danh sách dưới đây:
  STT Tên người chơi Danh hiệu Ngày đỗ
  Thi Đình là khóa thi cao cấp nhất tổ chức tại điện của vua. Vua ra đề và chấm thi. Sau khi thí sinh đỗ Tiến sĩ ở kì Thi Hội thì mới được dự kì Thi Đình. Ban đỗ Thi Đình được xướng tên trong danh sách dưới đây:

  Trạng Nguyên

  Đinh Văn Phúc04

  Bảng Nhãn

  Thắng IS

  Thám Hoa

  _Giọt Nước_

  Hoàng Giáp

  minosa91

  Trạng Nguyên

  GiangAPao19832019

  Bảng Nhãn

  Thảo Anh 8509

  Thám Hoa

  thucdinnh

  Hoàng Giáp

  hailam13

  Thám Hoa

  lambk198k

  Bảng Nhãn

  Chichi6688

  Thám Hoa

  xuanlan1980

  Hoàng Giáp

  Tiến hưng 78

  Trạng Nguyên

  Nhất Cửu Nhất Cửu

  Bảng Nhãn

  rongden77

  Thám Hoa

  lambk198k

  Hoàng Giáp

  pamionh74

  Trạng Nguyên

  Lining 1979

  Bảng Nhãn

  hoannhi

  Thám Hoa

  TRAN_PH_ANH_2010

  Hoàng Giáp

  hongvan24t6

  Tính năng đặc sắc